- helping you create a healthier world

Nutrition, mat och hälsa

aptimera

Aptimera specialiserar sig inom nutrition, mat och hälsa.

Företaget erbjuder föreläsningar inom nutrition, konsulttjänster, forskningsrelaterat nutritionsarbete, näringsberäkningar samt utveckling av kommunikationsmaterial inom nutritionsområdet.

Sedan 2010

Vår historia

Aptimera grundades i Malmö år 2010 av Anna Stubbendorff, legitimerad dietist, licensierad projektledare och kommunikatör.

Samarbetspartners har varit bland annat Dietisternas Riksförbund, Oatly, Cancerrehabfonden, Danone Medical Nutrition Holland (Nutricia), Högskolan i Kristianstad, Sveriges arbetsterapeuter, Livsmedelsakademin, Bröstcancerföreningen, Kostdata AB, Foodpower AB, Folktandvården, Poolarna Assistans AB, Dansk Erhverv, Alna, ACO Danmark och även flera kommuner.

Näring och hälsa

Boken Näring och hälsa är mer aktuell än någonsin. Nu finns den i ny upplaga som skrivits av Ulla Johansson och Anna Stubbendorff tillsammans.

Boken innehåller bland annat näringslära, livsmedelsvetenskap och information om kostens betydelse för uppkomst och behandling av folksjukdomar. En röd tråd i boken är hur vegetariska koster påverkar näringsintag och hälsa.

Växtbaserad mat är i dag mer aktuellt än någonsin, inte minst ut miljösynpunkt. Mat och miljö har
därför fått ett eget kapitel. Näring och hälsa riktar sig till studenter på grundnivå och avancerad nivå
samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, nutrition- och kostvetenskap, livsmedelsvetenskap
och friskvård.

Den fungerar också som en faktabok för alla med intresse för matvanor och hälsa.

Föreläsningar

Aptimera ger föreläsningar om olika fokusområden inom nutrition, bland annat:

 • Kostråd och Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012)
 • Kostråd för friska och vid olika diagnoser
 • Hälsokommunikation
  Mat och klimat: Kost för hälsa och miljö
 • Malnutrition och undernäring
 • Kost och funktionsnedsättning
 • Hälsofrämjande sjukvård och nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
 • Levnadsvanor och primär- och sekundärprevention för cancer
 • Kost vid diabetes
 • Gränssnitt och samverkan mellan kommuner och landsting

 

Välkommen att kontakta Aptimera för förfrågningar om föreläsningar.
Listan ovan är endast exempel på tänkbara områden.

Kompetens och erfarenhet

Näringsberäkningar

Aptimera utför näringsberäkningar till bland annat forskningsstudier eller för analys av privatpersoners matdagböcker. Beräkningar utförs i exempelvis Dietist NET, Microsoft Excel eller menyplaneringsprogram.

Projektledning

Aptimera erbjuder projektledning inom nutritionsrelaterade projekt.

Kompetens och erfarenhet finns inom ansökningar av projektmedel (från myndigheter, stiftelser eller företag), budgetarbete, bokföring, projektledning och rapportering.

- helping you create a healthier world