Föreläsningar

Aptimera ger föreläsningar om olika fokusområden inom nutrition, bland annat:
– Kostråd och Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012)
– Kostråd för friska och vid olika diagnoser
– Hälsokommunikation
– Mat och klimat: Kost för hälsa och miljö
– Malnutrition och undernäring
– Kost och funktionsnedsättning
– Hälsofrämjande sjukvård och nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
– Levnadsvanor och primär- och sekundärprevention för cancer
– Kost vid diabetes
– Gränssnitt och samverkan mellan kommuner och landsting

Välkommen att kontakta Aptimera för förfrågningar om föreläsningar. Listan ovan är endast exempel på tänkbara områden.