Näringsberäkningar

Aptimera utför näringsberäkningar till bland annat forskningsstudier eller för analys av privatpersoners matdagböcker. Beräkningar utförs i exempelvis Dieitist NET, Microsoft Excel eller menyplaneringsprogram.